Podnikové informační systémy, letní semestr 2022/2023

Seminář KMI/POIS probíhá v letním semestru 2022/2023 prezenčně každou středu od 16:45 do 18:15 na učebně LP-5008 (tento rok se přednášky nenahrávají). Jedinou výjimkou bude 3. seminář (01.03.2023), který bude probíhat online (bude upřesněno). Materiály budou v průběhu semestru postupně přidávány do tohoto příspěvku.

V případě jakýchkoliv dotazů stačí napsat na: freibergp@gmail.com nebo petr.freiberg@upol.cz

Co nás čeká:

V průběhu semestru se na implementaci fiktivního informačního systému demonstrují všechny etapy, kterými takové projekty prochází. Od vysoutěžení zakázky a podepsání smlouvy, přes kick-off u zákazníka, tvorbu analýzy, implementaci (Scrum, Vodopád, Hybrid), po nasazení na provozní prostředí, akceptaci a následný servis.

Během semestru budete rozděleni do několika projektových týmů a společně plnit úkoly, které mají vazbu na aktuálně probíraná témata ze seminářů. Snahou je také ukázat, jak se budují vývojářské týmy a kvalitní vztahy v rámci týmu i se zákazníky.

Na konci kurzu budete schopni zodpovědět otázky jako: co obnáší projektové řízení, proč je velmi důležitá kvalitní komunikace (se zákazníkem i uvnitř týmu) a za co vše je v případě vedení projektu zavádění informačního systému zodpovědní. Cílem je také demonstrovat některé z mnoha nástrah, se kterými se potýká každá implementace nového, či rozvoj stávajícího informačního systému.

Kurz staví na reálných příkladech z praxe s českými i zahraničními zákazníky, firmami a projekty. Teorie pak vychází z aktuálně nejpoužívanějších metodik řízení projektů a vývoje software.