Podnikové informační systémy: 2. seminář
„Četl někdo smlouvu?“

Na druhém semináři je představen scénář projektu „Integrace na Digitální Dopis“. Jsou prezentovány praktické rady jak číst smlouvu a na co si dávat pozor. Každý účastník KMI/POIS se dozví, že nečíst smlouvu ve vlastní firmě znamená nedobrovolné odstěhování zpátky k rodičům a doživotní splacení dluhů. Dále je řešeno co by si měl vedoucí týmu Dodavatele […]

Podnikové informační systémy: 1. seminář
„KICK-OFF“

První seminář je shrnutím těch nejdůležitějších pojmů předmětu a motivací proč projekty vůbec řídit. Poodhaluje kdy pro mě jakožto programátora, testera, projektového manažera, … projekt začíná, a že máme například nějaký obchod, který ho nejprve musí vysoutěžit. Cílem semináře je taktéž nastavit mantinely pro zbytek předmětu: tedy jakými projekty se budeme zabývat a jaký pohled zaujmeme […]